Vaccination mot covid-19

I Region Skåne pågår vaccinationer mot covid-19. Alla som är över 18 år kommer att erbjudas vaccin, men de mest sårbara går först. Vaccinet är gratis för alla.

Aktuellt: Vaccinationen pågår i Skåne

Uppdaterat 22 april 2021

  • Alla som är födda 1961 och tidigare kommer att få ett brev med erbjudande om vaccination under nästa vecka. Brevet skickas ut i flera omgångar under veckan.
  • Gruppen 60–64-åringarna kommer att vaccineras på vårdcentralerna i Skåne.
  • Parallellt med att vaccinationerna påbörjas för de som är 60 till 64 år, kommer vaccinationerna i fas 2 att fortsätta. Alla som har vaccinerats med en första spruta, ska nu få sin andra dos. Framöver kommer alltså flera olika grupper att vaccineras samtidigt.

Senaste nytt i Skåne om vaccinationen mot covid-19

När du kan vaccinera dig beror bland annat på hur många doser vaccin Region Skåne får och när de kommer. 

Om vaccinering mot covid-19 på andra språk

På 1177.se finns information om vaccinering mot covid-19 på flera olika språk.

Översatt information om vaccinationen för 65 år eller äldre

Folkhälsomyndigheten har tagit fram faktablad på flera olika språk med information om vaccinering mot covid-19. 

Översatta faktablad på Folkhälsomyndighetens webbplats

Frågor och svar om vaccinationen

Har du frågor om att vaccinera dig mot covid-19? På 1177.se hittar du svar på bland annat praktiska frågor om vaccinationen och vad som gäller i Skåne. 

Frågor och svar om vaccination mot covid-19 (1177.se)

Frågor och svar om Region Skånes arbete med vaccinationen

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!