Vaccination mot covid-19

Region Skåne har börjat vaccinera mot covid-19 och planerar för en löpande vaccination under det första halvåret av 2021. Planeringen utgår från Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccination mot covid-19.

Aktuellt: Vaccinationen pågår i Skåne

Uppdaterat 21 januari 2021

  • Region Skåne följer Folkhälsomyndighetens prioritering för att skydda sköra äldre, riskgrupper och de med ökad risk att drabbas svårt av covid-19. Att arbeta inom en samhällsviktig funktion ger inte förtur till vaccin.
  • Just nu vaccineras personal inom äldreomsorgen och prioriterad personal inom akutsjukvården. Vaccination av övrig personal inom vård och omsorg, som arbetar nära patienter och personer med ökad risk för att bli allvarligt sjuka, kommer enligt plan att börja vaccineras med start i februari.
  • I februari startar också vaccination av personer som är 70 år eller äldre, samt vuxna personer som får stöd enligt LSS eller har personlig assistans. Därefter följer vaccination av personer som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp.

  • Du själv kan inte boka tid för vaccination ännu. 

Senaste nytt i Skåne om vaccinationen mot covid-19

När du kan vaccinera dig beror bland annat på hur många doser vaccin Region Skåne får och när de kommer. 

Om vaccinering mot covid-19 på andra språk

På 1177.se finns information om vaccinering mot covid-19 på flera olika språk.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram faktablad på flera olika språk med information om vaccinering mot covid-19. 

Översatta faktablad på Folkhälsomyndighetens webbplats

Frågor och svar om vaccination mot covid-19

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter