Vaccination mot covid-19

Region Skåne har börjat vaccinera mot covid-19 och planerar för en löpande vaccination under det första halvåret av 2021. Planeringen utgår från Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccination mot covid-19.

Aktuellt: Vaccinationen pågår i Skåne

Uppdaterat 15 januari 2021

  • Nästa vecka skickas hela 14 000 vaccindoser mot covid-19 till primärvården. Det är en mer än en fördubbling, jämfört med den här veckan då cirka 6 000 doser levererades. 
  • Vecka fyra räknar Region Skåne med att alla på särskilda boenden runt om i Skåne har fått ett erbjudande om vaccin. Det gäller både de äldre och personalen.
  • I takt med att äldre och personal på särskilda boenden får sin första dos börjar även vaccinationen av personer med hemsjukvård samt närstående i samma hushåll. Parallellt fortsätter arbetet med att vaccinera vård- och omsorgspersonal på vaccinationsenheterna i anslutning till sjukhusen.

  • De som är födda 1951 eller tidigare kommer att få ett personligt brev med information om bokning av tid för vaccinering mot covid-19. Vaccineringen mot covid-19 för skåningar från 70 år och uppåt väntas påbörjas i mitten av februari. Det går inte boka tid innan man fått brevet.

  • Viljan att vaccinera sig är mycket hög bland Region Skånes medarbetare. De flesta som erbjuds vaccin mot covid-19 tackar ja. Sedan i måndags finns det ett mobilt team i Malmö och ett i Lund som besöker intensivvårdsavdelningarna för att vaccinera personal. Under nästa vecka planeras ambulans- och färdtjänstförare att börja vaccineras.

  • Just nu har Region Skåne högre vaccinationskapacitet än vad man har vaccindoser. Man väntar bland annat på vaccin från Moderna och Astra Zeneca.

  • Vaccineringen löper på enligt plan. Inom ett par veckor kommer du att kunna följa redovisningen av hur många skåningar som fått sin första dos.
  • Vaccinering av vårdpersonal är igång sedan måndag 11 januari, då 3 500 doser delades ut. Fler leveranser planeras under veckan och nästa vecka. Hittills är personalvaccinationen igång på sjukhusen i Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad, Ängelholm och Hässleholm.
  • Det går i nuläget inte att boka tid för vaccination. 

Senaste nytt i Skåne om vaccinationen mot covid-19

När du kan vaccinera dig beror bland annat på hur många doser vaccin Region Skåne får och när de kommer.

Om vaccinering mot covid-19 på andra språk

Folkhälsomyndigheten har tagit fram faktablad på flera olika språk med information om vaccinering mot covid-19. 

Översatta faktablad på Folkhälsomyndighetens webbplats

Frågor och svar om vaccination mot covid-19

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter