Teckenspråkstolkad information om covid-19

Här kan du ta del av teckenspråkstolkad information om covid-19.

Teckenspråksöversättning av följande text:

Besöksförbud för närstående på vårdavdelningar och mottagningar

Besöksförbud gäller för närstående som vill besöka inlagda patienter på vårdavdelningar eller mottagningar i Skåne. Undantag kan göras utifrån patientens tillstånd. Det beslutas av ansvarig vårdpersonal.

Besöksförbudet ska minska risken att inlagda patienter smittas av covid-19.

Endast tidsbokade besök på mottagningar

Drop-in-mottagningar är för närvarande stängda för att minska risken för smittspridning. Du kan kontakta din mottagning och boka en tid för besök.

Enbart akut tandvård på Folktandvården

Folktandvården skåne tar endast emot akuta besök. Det beror på tillfällig materialbrist till följd av covid-19.

Alla inbokade behandlingar och undersökningar skjuts framåt i tiden.

Folktandvården Skåne kommer kontakta dig som har en bokad tid för att omboka tiden. Du behöver inte höra av dig till Folktandvården Skåne för att få omboka tid.

Patienter med störst behov prioriteras för provtagning

Detta beror på materialbrist. De som provtas är personer som behöver läggas in på sjukhus eller bor på äldreboende.

Övriga med lättare symtom kommer inte att provtas. Det gäller oavsett om du varit utomlands eller haft nära kontakt med någon som du vet är sjuk i covid-19.

Ingen avgift för sen avbokning

Om du har symtom likt influensa eller förkylning ska du avboka ditt planerade mottagningsbesök. Även om avbokning sker mindre än 24 timmar innan besöket behöver du inte betala någon avgift.

Teckenspråksöversättning av följande text:

De flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig självt. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Ring din vårdcentral eller 1177 för hjälp att bedöma symtom eller var du kan söka vård. Du kan även ringa 113 13 om du har allmänna frågor om covid.19.

Kontakta genast en vårdcentral eller en kvälls- och helgmottagning om du har ett eller flera av följande besvär:

  • Du blir plötsligt mycket sämre.
  • Du får andningsbesvär även när du vilar.

Om det är stängt på vårdcentralen eller kvälls- och helgmottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Om du har mycket svårt att andas, ring 112.

Ring alltid först

Om du behöver söka vård är det viktigt att du ringer först för att undvika att smitta andra. Åk inte direkt till en mottagning.

Teckenspråksöversättning av följande text:

Om du är äldre, har en hjärtsjukdom, en lungsjukdom eller kraftigt nedsatt immunförsvar finns det risk för att du blir mer sjuk än andra. Därför är det viktigt att du följer råden för att undvika smitta extra noga.

Försöka undvika platser med många människor för att skydda dig. Det kan exempelvis vara kollektivtrafiken, affärer eller apotek. Behöver du hjälp med ärenden? Be gärna någon i din närhet om hjälp eller kontakta kommunen där du bor.

Teckenspråksöversättning av följande text:

Alla kan bidra genom att inte sprida smittan vidare:

  • Stanna hemma om du känner dig förkyld. Du kan smitta andra från och med att de första symtomen kommer.
  • Tvätta händerna noga med tvål och vatten, hosta och nys i armvecket.
  • Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.
  • Ha ingen närkontakt med personer över 70 år.

Om du har allmänna frågor kan du läsa mer på Folkhälsomyndigheten eller Krisinformation.se. Där hittar du också teckenspråkstolkad information om coronavirus covid-19. Du kan också ringa 113 13.

Teckenspråksöversättning av följande text:

Ditt barn kommer inte separeras från dig efter förlossningen, även om du har misstänkt eller konstaterad smitta av Covid-19. Du och ditt barn kommer få vård tillsammans, om ni mår bra.

Alla förlossningsavdelningar i Skåne kan ta emot gravida med misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19.

Teckenspråksöversättning av följande text:

Det finns nya regler för besök på förlossningsavdelning och BB i Skåne. Det beror på läget med covid-19. Din partner eller närstående kan vara med vid förlossningen om hen är frisk. Din partner får inte närvara vid förlossningen om hen har symtom av luftvägsinfektion, exempelvis hosta, feber eller halsont.

Din partner får inte följa med till BB. Det är besöksförbud på BB för att minska risken för att vårdpersonal och andra patienter smittas av covid-19. Besöksförbud gäller också för besök till ultraljud, gynekologimottagning, gynekologimottagning akut och specialistvården.

På 1177.se finns mer information om covid-19 för dig som ska föda barn i Skåne

Krisinformation från svenska myndigheter

Teckenspråkstolkad information om covid-19 med bland annat information om vanliga symtom, riskgrupper och smittspridning.

Teckenspråkstolkad information på Krisinformation.se

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter