• Lättläst Dölj Lättläst
 • Teckenspråk Dölj teckenspråk
 • Skriv ut

Samlad information om covid-19 - coronavirus

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av det nya coronaviruset. Sjukdomen påminner om influensa med feber och hosta. De flesta blir lindrigt sjuka. Covid-19 upptäcktes i Kina i slutet av 2019. Eftersom det är en nyligen upptäckt sjukdom ökar kunskapen om den successivt.

Läs mer om coronaviruset och sjukdomen covid-19 på 1177.se

Region Skåne följer kontinuerligt den information som kommer från Folkhälsomyndigheten, som i sin tur informeras av World Health Organization (WHO). Informationen på denna sida uppdateras löpande.

Information om covid-19 på andra språk

Information about covid-19 in English and other languages

Lägesbild covid-19 i Skåne

Region Skåne har en webbsida med en samlad bild över covid-19-läget i Skåne. På sidan redovisas antal konstaterade fall av covid-19, inneliggande covid-19-patienter på sjukhusen och konstaterat smittade som avlidit.

Lägesbild covid-19 i Skåne - statistik

Söka vård i Skåne

De flesta som får symtom likt covid-19 blir inte svårt sjuka och behöver inte kontakta vården. Istället bör du följa egenvårdsråd på 1177.se. Kontakta vården om du känner dig mycket sjuk. Då ska du ringa din vårdcentral eller telefonnummer 1177. Om du har mycket svårt att andas, ring 112.

Du kan även ringa 113 13 om du har allmänna frågor om covid-19.

Självskatta dina symtom - behöver jag ringa vården?

Du kan självskatta dina symtom för att se om du behöver kontakta vården eller om det räcker med egenvård. Du får råd som anpassas efter dina svar genom att göra testet. 

Till självskattningstest för covid-19

Provtagning av covid-19 i Skåne

Du kan få testa dig om du har symtom på covid-19 och något av följande stämmer in på dig:

 • Du behöver vårdas på sjukhus.
 • Du bor på ett äldreboende eller kommunalt omsorgsboende.
 • Du har hemtjänst.
 • Du har en sjukdom och din läkare bedömer att det är viktigt för din behandling att veta om du har covid-19.
 • Du arbetar nära patienter inom hälso- och sjukvården i Region Skåne eller hos en privat vårdgivare som har avtal med Region Skåne.
 • Du arbetar med vård- och omsorgsnära arbete på ett äldreboende, LSS-boende eller inom hemtjänsten.

Provtagning av vårdpersonal

Region Skåne testar sjukvårdens vårdpersonal och kommunernas vård- och omsorgspersonal för covid-19 när de är sjukskrivna. Testerna genomförs på sjukhusen i Helsingborg, Lund, Malmö, Kristianstad, Ystad, Trelleborg och Hässleholm, och visar om personalen är smittad av covid-19 eller inte.

Övriga med symtom

Övriga med symtom som påminner om covid-19 provtas inte. Det gäller även om du har haft nära kontakt med någon som du vet är sjuk i covid-19.

Besök i vården

Besöksförbud på vårdavdelningar och mottagningar

Du får inte följa med eller besöka närstående på vårdavdelningar eller mottagningar i Skåne. Undantag kan göras utifrån patientens tillstånd. Det beslutas av ansvarig vårdpersonal. Vårdnadshavare som inte uppvisar symtom får följa med barn på bokade besök eller när patienten är inlagd.

Information för dig som är gravid och ska föda barn i Skåne

Andra regler gäller för besök på förlossningsavdelning och BB i Skåne på grund av läget med covid-19. Din partner eller närstående kan vara med vid förlossningen om hen är frisk. När förlossningen är avslutad flyttas du och ditt barn till en BB-avdelning. På BB-avdelningen är det besöksförbud och din partner får inte följa med.

Mer information till gravida finns på 1177.se

Vid behov ställs planerad vård in

Sjukvården kan behöva ställa in planerad vård för att hantera läget med covid-19. Akut och livsnödvändig vård påverkas inte, utan kommer att pågå som vanligt. Du behöver inte höra av dig till vården, utan du blir kontaktad om din vård påverkas.

Endast bokade besök på mottagningar och provtagning på sjukhus

För att minska risken för smittspridning av covid-19 är de flesta drop-in-mottagningar stängda.

Ingen avgift för uteblivet besök

Du ska avboka ditt planerade besök på mottagning om du har symtom på influensa eller förkylning. Du behöver inte betala någon avgift om du avbokar ditt besök. Det gäller även om avbokning sker mindre än 24 timmar innan besöket.

Sjukresa om du har symtom

Om 1177 Vårdguiden på telefon eller vårdcentralen bedömer att du behöver undersökas vid misstanke om covid-19 kan en sjukresa bokas till dig vid behov. Det är vårdgivaren som bokar sjukresan åt dig. Särskilda fordon finns förberedda för dessa sjukresor och förarna är utrustade med skyddsutrustning.

Tandvård i Skåne - tillfällig förändring

Under coronapandemin har vissa delar av tandvården i Skåne tillfälligt förändrats. Folktandvården Skåne erbjuder endast akut tandvård fram till sommaren. Under sommarmånaderna ska Folktandvården trappa upp arbetet med målet att återgå till sin vanliga verksamhet när det är möjligt, men tar i första hand akuta ärenden. 

Privata tandvådsenheter påverkas inte av Folktandvårdens beslut. Kontakta en privat tandvårdsenhet för att få information om vad de kan erbjuda just nu.

Läs mer om hur du kan boka tid vid akuta behov av tandvård på 1177.se

Råd till allmänheten

 • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik.
 • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.
 • Stanna hemma vid förkylningssymtom. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola och undvik att träffa andra.
 • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.
 • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.
 • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112.

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Var källkritisk och dela inte osäker information.

Mer information

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter