• Lättläst Dölj Lättläst
  • Teckenspråk Dölj teckenspråk
  • Skriv ut

Covid-19 - coronavirus

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av det nya coronaviruset. Sjukdomen påminner om influensa med feber och hosta. De flesta blir lindrigt sjuka. Covid-19 upptäcktes i Kina i slutet av 2019. Eftersom det är en nyligen upptäckt sjukdom ökar kunskapen om den successivt.

Information om covid-19 på andra språk

Region Skåne följer kontinuerligt den information som kommer från Folkhälsomyndigheten, som i sin tur informeras av World Health Organization (WHO). Informationen på denna sida uppdateras löpande.

Mot bakgrund av att covid-19 har klassats som en pandemi och det finns stor risk för smittspridning i samhället kommer bland annat rutiner för provtagning och omhändertagande av smittade att förändras.

När ska du söka vård?

De flesta som får symtom likt covid-19 blir inte svårt sjuka och behöver inte kontakta vården. Istället bör du följa egenvårdsråd på 1177.se. Kontakta vården om du känner dig mycket sjuk. Då ska du ringa din vårdcentral eller telefonnummer 1177. Om du har mycket svårt att andas, ring 112.

Du kan även ringa 113 13 om du har allmänna frågor om covid-19.

Självskatta dina symtom - behöver jag ringa vården?

Du kan självskatta dina symtom för att se om du behöver kontakta vården eller om det räcker med egenvård. Du får råd som anpassas efter dina svar genom att göra testet. 

Till självskattningstest för covid-19

Provtagning av covid-19 i Skåne

Provtagning prioriteras till de som insjuknar och behöver läggas in på sjukhus. Resurser för provtagning prioriteras också till de som bor på äldreboende.

Vårdpersonal kommer inte längre prioriteras för provtagning. Brist på material för analys av prover gör att personer med störst behov måste prioriteras.

Övriga med symtom som påminner om covid-19 kommer inte att provtas. Det gäller oavsett om du varit utomlands eller haft nära kontakt med någon som du vet är sjuk i covid-19.

Besök i vården

Besöksförbud på vårdavdelningar och mottagningar

Du får inte följa med eller besöka närstående på vårdavdelningar eller mottagningar i Skåne. Undantag kan göras utifrån patientens tillstånd. Det beslutas av ansvarig vårdpersonal.

Besöksförbudet ska minska risken att inlagda patienter smittas av covid-19.

Vårdnadshavare som inte uppvisar symtom får följa med barn på bokade besök eller när patienten är inlagd.

Vid behov ställs planerad vård in

Region Skåne har beslutat om återhållsamhet för planerad vård. Sjukvården kan ställa in planerad vård vid behov för att hantera läget med covid-19. Akut och livsnödvändig vård påverkas inte, utan kommer att pågå som vanligt.

Du behöver inte höra av dig till vården, utan du kommer att bli kontaktad om du berörs av beslutet.

Endast bokade besök på mottagningar och provtagning på sjukhus

För att minska risken för smittspridning av covid-19 är de flesta drop-in-mottagningar stängda.

Ingen avgift för uteblivet besök

Du ska avboka ditt planerade besök på mottagning om du har symtom på influensa eller förkylning. Du behöver inte betala någon avgift om du avbokar ditt besök. Det gäller även om avbokning sker mindre än 24 timmar innan besöket.

Information till gravida

Nya regler gäller för besök på förlossningsavdelning och BB i Skåne. Det beror på läget med covid-19. Din partner eller närstående kan vara med vid förlossningen om hen är frisk.

Din partner får inte följa med till BB. Det finns besöksförbud på BB för att minska risken för att vårdpersonal och andra patienter smittas av covid-19.

Mer information till gravida finns på 1177.se

Närakuten i Simrishamn samordnas med akuten i Ystad

För att höja beredskapen på Lasarettet i Ystad stöttar medarbetare från Närsjukhuset Simrishamn tillfälligt upp akuten i Ystad. Samtidigt skapar Simrishamn utrymme för att kunna ta emot fler icke-akuta patienter från Ystad.

Närakuten i Simrishamn stängde måndag 23 mars och akuta patienter hänvisas till Ystad. Beslutet gäller fram till 30 april men datumet kan komma att ändras.

Enbart akut tandvård på Folktandvården Skåne 

Folktandvården Skåne erbjuder endast akut tandvård fram till 30 juni. Det beror på tillfällig materialbrist till följd av covid-19. 

Folktandvården Skåne kommer kontakta dig som har en bokad tid för att omboka tiden. Du behöver inte höra av dig till Folktandvården Skåne för att få omboka tiden.

Privata tandvårdsenheter

Privata tandvårdsenheter inkluderas inte i Folktandvårdens tillfälliga beslut. Du kan kontakta en önskad enhet för att få mer information om tillgängligheten just nu.   

Akut tandvård i Region Skåne

Du kan få en tid för akut tandvård, om du är frisk och har behov av tandvård som inte kan vänta.

Du som har misstänkt eller konstaterad covid-19, kan få akut tandvård på en tandvårdsenhet i Malmö som är anpassad och utrustad för att ta emot patienter med covid-19.

Mer information på Folktandvården Skåne (folktandvardenskane.se)

Tåg till Danmark

Den danska regeringens beslut att stänga gränsen gör att Skånetrafiken bara kör ett tåg i timmen till Köpenhamn. Gränskontroll sker vid Kastrup.

Läs mer om gränskontrollerna på Skånetrafikens webbplats (skanetrafiken.se)

Råd till allmänheten

  • Stanna hemma om du känner dig förkyld. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola. Ha ingen närkontakt med personer över 70 år.
  • De flesta med symptom behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Ring 1177 eller din vårdcentral om du behöver mer råd och stöd än det som finns på webbplatsen 1177.se – här hittar du också självskattningstestet.
  • Om du har allmänna frågor kan du läsa mer på krisinformation.se eller folkhalsomyndigheten.se eller ring 113 13.
  • Om du är över 70 år – försök att hålla dig hemma och be om hjälp.
  • Alla kan bidra genom att inte sprida smittan vidare: tvätta händerna, hosta och nys i armvecket.

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Var källkritisk och dela inte osäker information. 

Mer information

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter