• Lättläst text Dölj Lättläst
 • Artikel på teckenspråk Dölj teckenspråk
 • Skriv ut

Samlad information om covid-19 - coronavirus

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av det nya coronaviruset. Sjukdomen påminner om influensa med feber och hosta. De flesta blir lindrigt sjuka. Covid-19 upptäcktes i Kina i slutet av 2019. Eftersom det är en nyligen upptäckt sjukdom ökar kunskapen om den successivt.

Läs mer om coronaviruset och sjukdomen covid-19 på 1177.se

Region Skåne följer kontinuerligt den information som kommer från Folkhälsomyndigheten, som i sin tur informeras av World Health Organization (WHO). Informationen på denna sida uppdateras löpande.

Information om covid-19 på andra språk

Information about covid-19 in English and other languages

Lägesbild covid-19 i Skåne

Region Skåne har en webbsida med en samlad bild över covid-19-läget i Skåne. På sidan redovisas antal konstaterade fall av covid-19, inneliggande covid-19-patienter på sjukhusen och konstaterat smittade som avlidit.

Lägesbild covid-19 i Skåne - statistik

Söka vård i Skåne

De flesta som får symtom likt covid-19 blir inte svårt sjuka och behöver inte kontakta vården. Istället bör du följa egenvårdsråd på 1177.se. Kontakta vården om du känner dig mycket sjuk. Då ska du ringa din vårdcentral eller telefonnummer 1177. Om du har mycket svårt att andas, ring 112.

Du kan även ringa 113 13 om du har allmänna frågor om covid-19.

Självskatta dina symtom - behöver jag ringa vården?

Du kan självskatta dina symtom för att se om du behöver kontakta vården eller om det räcker med egenvård. Du får råd som anpassas efter dina svar genom att göra testet. 

Till självskattningstest för covid-19

Provtagning i Skåne

Självtest för dig som är sjuk

Om du har symtom som kan vara covid-19 kan du beställa ett självtest. Beställ testet genom att logga in i e-tjänsterna på 1177.se med en e-legitimation.

Beställ självtest för dig som är sjuk (1177.se)

Provtagning i vården

Du kan få testa dig i vården om du har symtom på covid-19 och något av följande stämmer in på dig:

 • Du behöver vårdas på sjukhus.
 • Du bor på ett äldreboende eller kommunalt omsorgsboende.
 • Du har hemtjänst.
 • Du har en sjukdom och din läkare bedömer att det är viktigt för din behandling att veta om du har covid-19.

Antikroppstest för dig som varit sjuk tidigare

Du kan boka ett antikroppstest för att ta reda på om du tidigare varit sjuk i covid-19. Ett antikroppstest kan visa om du utvecklat antikroppar som sannolikt ger ett visst skydd mot att du blir sjuk i covid-19 igen under den närmaste tiden. På 1177.se finns mer information för att boka provtagning:

Boka antikroppstest för dig som har varit sjuk tidigare (1177.se) 

Provtagning av personal

Nu erbjuds provtagning av all personal som är anställd i Region Skåne, personal hos privata vårdgivare som har avtal med Region Skåne, samt personal inom kommunal vård och omsorg vid symtom och misstanke om covid-19.

Personal som får testa sig ska göra det inom tre dygn efter att de har blivit sjuka och har fått symtom som feber, ett förlorat luktsinne eller symtom i luftvägarna. Syftet med testerna är att personalen snabbare ska kunna komma tillbaka till sina arbetsplatser när de har blivit friska.

Kontakta din chef om du tillhör en av grupperna som får testa sig och om du nyligen har blivit sjuk med symtomen ovan. Din chef avgör om du får testa dig och beställer provtagningen på närmaste provtagningsställe om det är aktuellt.

Provtagning av vård- och omsorgspersonal (vardgivare.skane.se)

Provtagning av polis och räddningstjänst (vardgivare.skane.se)

Det här gäller vid resor och för turister

Region Skåne testar bara personer med symtom. Är du frisk och behöver intyg för att resa utomlands? Då kan du vända dig till ett företag för att bli testad. Den sortens test heter PCR-prov.

Testning för reseintyg (Folkhälsomyndigheten.se)

Är du på besök i Skåne och har blivit sjuk? Då kan du beställa ett självtest om du har ett svenskt personnummer och en e-legitimation.

Du som inte har ett svenskt personnummer och e-legitimation, kan läsa på 1177.se eller ringa telefonnummer 1177 för att få sjukvårdsrådgivning och råd om vart du kan vända dig.

Vård av personer från andra länder (1177.se)

Besök i vården

Besöksförbud på vårdavdelningar och mottagningar

Du får inte följa med eller besöka närstående på vårdavdelningar eller mottagningar i Skåne. Undantag kan göras utifrån patientens tillstånd. Det beslutas av ansvarig vårdpersonal. Vårdnadshavare som inte uppvisar symtom får följa med barn på bokade besök eller när patienten är inlagd.

Information för dig som är gravid och ska föda barn i Skåne

Andra regler gäller för besök på förlossningsavdelning och BB i Skåne på grund av läget med covid-19. Din partner eller närstående kan vara med vid förlossningen om hen är frisk. När förlossningen är klar flyttas du och ditt barn till en BB-avdelning. På BB-avdelningen är det besöksförbud och din partner får inte följa med.

Mer information till gravida finns på 1177.se

Vid behov ställs planerad vård in

Sjukvården kan behöva ställa in planerad vård för att hantera läget med covid-19. Akut och livsnödvändig vård påverkas inte, utan kommer att pågå som vanligt. Du behöver inte höra av dig till vården, utan du blir kontaktad om din vård påverkas.

Endast bokade besök på mottagningar och provtagning på sjukhus

För att minska risken för smittspridning av covid-19 är de flesta drop-in-mottagningar stängda.

Avgifter vid avbokningar av besök

Du ska inte komma till ditt bokade besök på mottagning om du har förkylningssymtom som skulle kunna vara covid-19. Under våren har du inte behövt betala någon avgift även om du avbokat ditt besök senare än 24 timmar före besöket. Från den 1 juni återställs reglerna och du måste avboka besöket senast 24 timmar före besöket, annars får du betala en avgift.

För vissa besök får du betala en dubbel avgift om du inte kommer utan att meddela detta. Detta gäller även besök som inte kostar något.

Sjukresa om du har symtom

Om 1177 Vårdguiden på telefon eller vårdcentralen bedömer att du behöver undersökas vid misstanke om covid-19 kan en sjukresa bokas till dig vid behov. Det är vårdgivaren som bokar sjukresan åt dig. Särskilda fordon finns förberedda för dessa sjukresor och förarna är utrustade med skyddsutrustning.

Tandvård i Skåne - tillfällig förändring

Folktandvården Skåne har haft begränsad verksamhet under våren på grund av covid-19-pandemin som skapat materialbrist. Sedan den 1 juni har Folktandvården Skåne börjat öppna upp igen för att återgå till vanlig verksamhet så fort som möjligt.

Privata tandvårdsenheter påverkas inte av Folktandvården Skånes beslut. Kontakta en privat tandvårdsenhet för att få information om vad de kan erbjuda just nu.

Läs mer om förändringarna för tandvård i Skåne på 1177.se

Råd till allmänheten

 • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik.
 • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.
 • Stanna hemma vid förkylningssymtom. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola och undvik att träffa andra.
 • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.
 • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.
 • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112.

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Var källkritisk och dela inte osäker information.

Mer information

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter