Coronavirus

Ett nytt coronavirus har upptäckts i staden Wuhan i Hubeiprovinsen i Kina. I Sverige förekommer det i nuläget ingen spridning av det nya viruset. Men Region Skåne följer utvecklingen noga.

Spridningen av det nya coronaviruset är framförallt koncentrerad till Hubeiprovinsen i Kina. Ingen pågående smittspridning ses för närvarande utanför Kina. Däremot har enstaka fall rapporterats i Europa och även ett i Sverige.

Sjukvården har stor vana vid att hantera olika slags infektionssjukdomar och det finns rutiner för hur man ska hantera eventuellt smittade personer. Dessutom förbereder sig Region  Skåne på olika sätt för att kunna hantera ett eventuellt utbrott av det nya coronaviruset. Det handlar bland annat om att säkerställa att sjukvården har beredskap att hantera smittade och att allmänheten får korrekt information. Region Skåne följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller hanteringen av coronavirus.

Trots att risken för smittspridning i Sverige just nu bedöms som låg, är det många som har frågor om det nya coronaviruset. Många undrar över hur de ska göra om man har varit på resa i drabbade områden men inte har några symtom. Då kan man leva som vanligt och gå till sitt arbete, skola respektive förskola. Om man däremot skulle insjukna med feber, hosta eller andningssvårigheter efter att ha vistats i ett drabbat område ska man stanna hemma och ringa 1177. Vid livshotande tillstånd ska man alltid ringa 112. 

På den här sidan hittar du den senaste informationen från Region Skåne och tips om var du hittar bra information från andra myndigheter.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter