Coronavirus covid-19

Ett nytt coronavirus har upptäckts i Kina. Sjukdomen som orsakas av viruset heter covid-19. I Sverige förekommer det i nuläget ingen spridning av det nya viruset, men Region Skåne följer utvecklingen noga, bland annat via Folkhälsomyndigheten.

I flera länder utanför Kina har man konstaterat fall och för närvarande utförs provtagning på personer som insjuknat med luftvägssymtom inom 14 dagar efter vistelse på Kinas fastland, i Iran, Sydkorea samt vissa regioner i norra Italien.

Sjukvården har stor vana vid att hantera olika slags infektionssjukdomar och det finns rutiner för hur man ska hantera eventuellt smittade personer. Dessutom förbereder sig Region Skåne på olika sätt för att kunna hantera ett eventuellt utbrott av det nya coronaviruset. Det handlar bland annat om att säkerställa att sjukvården har beredskap att hantera smittade och att allmänheten får korrekt information. Region Skåne följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller hanteringen av coronavirus.

Trots att risken för smittspridning i Sverige just nu bedöms som låg, är det många som har frågor om covid-19. Många undrar över hur de ska göra om man har varit på resa i drabbade områden men inte har några symtom. Då kan man leva som vanligt och gå till sitt arbete, skola respektive förskola. Om man däremot skulle insjukna med feber, hosta eller andningssvårigheter efter att ha vistats i ett drabbat område ska man stanna hemma och ringa sin vårdcentral eller telefonnummer 1177 - men man ska inte besöka vården. Vid livshotande tillstånd ska man alltid ringa 112. 

På den här sidan hittar du den senaste informationen från Region Skåne och tips om var du hittar bra information från andra myndigheter.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter