• Lättläst text Dölj Lättläst
  • Skriv ut

Vaccination

Region Skåne vaccinerar både barn och vuxna mot olika sjukdomar. 

Vaccinera dig på din vårdcentral eller inom specialistvården. Är du osäker på var du ska vaccinera dig? Då kan du vända dig till din vårdcentral.

Vaccination mot covid-19

Region Skåne har börjat vaccinera mot covid-19 och planerar för en löpande vaccination under det första halvåret av 2021. Planeringen utgår från Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccination mot covid-19.

Vaccination mot influensa och pneumokocker

Vaccination mot influensa och pneumokocker (lunginflammation) är gratis för dig i Skåne som fyllt 65 år eller tillhör en medicinsk riskgrupp. Övriga betalar en fast avgift. 

Region Skåne rekommenderar alla som fyllt 65 år eller tillhör en riskgrupp att vaccinera sig mot influensa. Influensatyperna varierar från år till år. Därför är det viktigt att vaccinera sig varje höst för att ha skydd mot den aktuella influensatypen. Vaccination minskar risken för att bli allvarligt sjuk.

Vaccination för barn

Barn har möjlighet att kostnadsfritt vaccinera sig mot tolv olika sjukdomar som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet.

HPV-vaccination

HPV-vaccination ger, tillsammans med cellprov, ett ökat skydd mot livmoderhalscancer. Nu och i framtiden. Har du påbörjat en vaccination är det viktigt att ta alla sprutorna.

Från och med hösten 2020 ingår vaccination mot HPV i det allmänna vaccinationsprogrammet för både pojkar och flickor.

Resevaccination

Inför vissa utlandsresor kan du behöva vaccinera dig. På 1177.se finns råd om vad som gäller och vilka vaccinationer som behövs för olika resmål. 

Resevaccinationen utförs på vissa vårdcentraler och på vaccinationscentraler.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!