• Lättläst text Dölj Lättläst
  • Skriv ut

Vaccination

Region Skåne vaccinerar barn och vuxna mot olika sjukdomar. 

Du kan vaccinera dig antingen på din vårdcentral eller inom specialistvården. Är du osäker på var du ska vaccinera dig kan du vända dig till din vårdcentral.

Vaccination mot influensa och pneumokocker

Vaccination mot influensa och pneumokocker (lunginflammation) är gratis för dig i Skåne som fyllt 65 år eller tillhör en medicinsk riskgrupp. Övriga betalar en fast avgift. 

Region Skåne rekommenderar alla som fyllt 65 år eller tillhör en riskgrupp att vaccinera sig mot influensa. Influensatyperna varierar från år till år. Därför är det viktigt att vaccinera sig varje höst för att ha skydd mot den aktuella influensatypen. Vaccination minskar risken för att bli allvarligt sjuk.

Vaccination för barn

Barn har möjlighet att kostnadsfritt vaccinera sig mot tolv olika sjukdomar som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet.

HPV-vaccination

HPV-vaccination ger, tillsammans med cellprov, ett ökat skydd mot livmoderhalscancer. Nu och i framtiden. Har du påbörjat en vaccination är det viktigt att ta alla sprutorna.

Från och med hösten 2020 ingår vaccination mot HPV i det allmänna vaccinationsprogrammet för både pojkar och flickor.

Resevaccination

Inför vissa utlandsresor kan du behöva vaccinera dig. På 1177.se finns råd om vad som gäller och vilka vaccinationer som behövs för olika resmål. 

Resevaccinationen utförs på vissa vårdcentraler och på vaccinationscentraler.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter