• Lättläst text Dölj Lättläst

Vaccination

Region Skåne vaccinerar både barn och vuxna mot olika sjukdomar. 

Vaccinera dig på din vårdcentral eller inom specialistvården. Är du osäker på var du ska vaccinera dig? Då kan du vända dig till din vårdcentral.

Vaccination mot covid-19

Region Skåne vaccinerar mot covid-19. Planeringen utgår från Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccination mot covid-19.

Vaccination mot influensa och pneumokocker

Vaccination mot influensa och pneumokocker (lunginflammation) är gratis för dig i Skåne som fyllt 65 år eller tillhör en medicinsk riskgrupp. Övriga betalar en fast avgift. 

Region Skåne rekommenderar alla som fyllt 65 år eller tillhör en riskgrupp att vaccinera sig mot influensa. Influensatyperna varierar från år till år. Därför är det viktigt att vaccinera sig varje höst för att ha skydd mot den aktuella influensatypen. Vaccination minskar risken för att bli allvarligt sjuk.

Vaccination för barn

Barn har möjlighet att kostnadsfritt vaccinera sig mot tolv olika sjukdomar som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet.

HPV-vaccination

HPV-vaccination ger, tillsammans med cellprov, ett ökat skydd mot livmoderhalscancer. Nu och i framtiden. Har du påbörjat en vaccination är det viktigt att ta alla sprutorna.

Från och med hösten 2020 ingår vaccination mot HPV i det allmänna vaccinationsprogrammet för både pojkar och flickor.

Vaccination mot TBE

TBE är en virussjukdom som sprids av fästingar. Vänd dig till din vårdcentral eller en vaccinationsmottagning för att vaccinera dig mot TBE.

Resevaccination

Inför vissa utlandsresor kan du behöva vaccinera dig. På 1177.se finns råd om vad som gäller och vilka vaccinationer som behövs för olika resmål. 

Resevaccinationen utförs på vissa vårdcentraler och på vaccinationscentraler.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.