Organdonation

Många patienter står på väntelista för transplantation, men det finns inte tillgängliga organ eller vävnad för alla.

De allra flesta människor i Sverige kan bli donatorer oavsett ålder, levnadsvanor eller sjukdomar. Om du vill donera organ och vävnader efter din död är det viktigt att du tar ställning.

Så tar du ställning:

  • Anmäl dig till donationsregistret.
  • Informera dina närstående.

Alla transplantationer görs i Lund och Malmö

Alla transplantationer i Skåne görs på Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund. I Malmö transplanteras njurar och bukspottskörtel och i Lund hjärta och lungor.

Sjukhuset i Lund är ett av två sjukhus i Sverige som har nationell högspecialiserad vård för hjärt- och lungtransplantationer. Det andra sjukhuset är Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. 

Donationer och transplantationer i Sverige är indelade i regioner. De som väntar på transplantation i Skåne får därför i första hand organ från patienter från sjukhusen i södra Sverige. Det finns dock även ett samarbete mellan regionerna.

Äggdonation och spermadonation 

I Region Skåne kan du också donera ägg eller sperma, för att hjälpa ofrivilligt barnlösa. Reproduktionsmedicinskt Centrum (RMC) vid Skånes universitetssjukhus är den enda kliniken i södra Sverige som utför behandlingar med donerade ägg.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!