Organdonation

Många patienter står på väntelista för transplantation, men det finns inte tillgängliga organ eller vävnad för alla.

De allra flesta människor i Sverige har förutsättningar att bli donatorer, oavsett ålder, levnadsvanor eller sjukdomar. Om du vill donera organ och vävnader efter din död är det viktigt att du tar ställning.

Så här tar du ställning:

  • Anmäl dig till donationsregistret
  • Informera dina närstående
  • Skaffa ett donationskort som finns på apotek och vårdcentraler

Donationsregistret (socialstyrelsen.se)

Organdonation (1177.se)

Utförs i Lund och Malmö

Donation/transplantation i Sverige är indelat i regioner. Det innebär att de som väntar på transplantation i Skåne i första hand får organ från patienter som identifierats som donatorer på sjukhusen i södra Sverige, men det finns ett samarbete mellan regionerna. 

I Region Skåne görs alla transplantationer på Skånes universitetssjukhus (Sus) i Malmö och Lund. Sus i Lund är dessutom ett av landets två sjukhus som har så kallad rikssjukvård för hjärttransplantationer, det andra är Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. 

Äggdonation och spermadonation 

I Region Skåne kan du också donera ägg eller sperma, för att hjälpa ofrivilligt barnlösa.

Reproduktionsmedicinskt Centrum (RMC ) vid Skånes universitetssjukhus är den enda kliniken i södra Sverige som utför behandlingar med donerade ägg.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter