Organdonation

Många patienter står på väntelista för transplantation, men det finns inte tillgängliga organ eller vävnad för alla.

De allra flesta människor i Sverige kan bli donatorer oavsett ålder, levnadsvanor eller sjukdomar. Om du vill donera organ och vävnader efter din död är det viktigt att du tar ställning.

Så tar du ställning:

  • Anmäl dig till donationsregistret.
  • Informera dina närstående.

Alla transplantationer görs i Lund och Malmö

Alla transplantationer i Skåne görs på Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund. I Malmö transplanteras njurar och bukspottskörtel och i Lund hjärta och lungor.

Sjukhuset i Lund är ett av två sjukhus i Sverige som har nationell högspecialiserad vård för hjärt- och lungtransplantationer. Det andra sjukhuset är Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. 

Donationer och transplantationer i Sverige är indelade i regioner. De som väntar på transplantation i Skåne får därför i första hand organ från patienter från sjukhusen i södra Sverige. Det finns dock även ett samarbete mellan regionerna.

Äggdonation och spermadonation 

I Region Skåne kan du också donera ägg eller sperma, för att hjälpa ofrivilligt barnlösa. Reproduktionsmedicinskt Centrum (RMC) vid Skånes universitetssjukhus är den enda kliniken i södra Sverige som utför behandlingar med donerade ägg.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.