Ambulanssjuksköterskor med bår utanför ambulans.

Ambulans

Region Skåne ansvarar för ambulanssjukvården i Skåne. Vi har ambulansstationer på 28 olika orter. När du eller någon annan är i behov av akut hjälp skickas alltid närmaste ambulans.

SOS Alarm AB sköter prioritering och dirigering av samtliga ambulanser i Skåne, på uppdrag av Region Skåne.

Ambulanssjukvården i Skåne är indelad i fyra ambulansdistrikt. Ansvaret är fördelat mellan Falck Ambulans AB, Samariten Ambulans AB och Region Skåne.

Vid akut eller livshotande tillstånd ring 112

Om du eller någon annan blir allvarligt sjuk eller skadad, ring 112.

En SOS-operatör gör en intervju för att bedöma sjukvårdsbehovet. Utifrån vårdbehovet skickas en ambulans för bedömning på plats. Ambulanspersonalen undersöker och behandlar och tar beslut om fortsatt vårdnivå.

Insatserna innebär att du antingen får stanna hemma, blir hänvisad till vårdcentral eller får följa med ambulans till sjukvårdsinrättning. Till sitt stöd har ambulansteamet dygnet runt möjlighet att kontakta ett Regionalt läkarstöd.

Kriterier för ambulanssjukvården:

  • Misstänkt livshotande tillstånd. Närmaste ambulans skickas direkt, så kallat ambulanslarm. Blåljus och sirener sätts på för att påkalla fri väg så att ambulansen snabbt ska komma fram till dig.
  • Akut, men inte livshotande tillstånd. Ambulans skickas ut omgående, men utan blåljus och sirener. Väntetiden blir lite längre.
  • Inte akut, men i behov av vård. Du behöver ambulans, till exempel för att du är sjuk och inte klarar av att sitta upp. SOS-operatören talar om hur länge du får vänta på ambulansen.

150 000 utryckningar per år

Region Skåne har ungefär 150 000 ambulansuppdrag per år.

Samarbete med räddningstjänsten

Vid speciella situationer bistår räddningstjänsten ambulanssjukvården med första hjälpen. Det kan till exempel vara när räddningstjänsten har närmare till patienten. Ambulans larmas alltid och möter upp hos patienten.

Region Skåne har avtal med räddningstjänsten i samtliga 33 skånska kommuner. 

Ambulansledning

De ansvariga för ambulanssjukvården finns på Region Skånes Prehospitala Enhet. 

Region Skånes Prehospitala Enhet

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter