Ambulanssjuksköterskor med bår utanför ambulans.
  • Lättläst text Dölj Lättläst
  • Skriv ut

Ambulans

Region Skåne ansvarar för ambulanssjukvården i Skåne. Vi har ambulansstationer på 28 olika orter. När du eller någon annan är i behov av akut hjälp skickas alltid närmaste ambulans.

Den medicinska prioriteringen av ambulansuppdrag samt dirigering av ambulanser sköts av SOS Alarm AB på uppdrag av Region Skåne. Region Skånes Larmcentral ansvarar sedan för patientsäkerheten under den tid som det tar för ambulansen att komma fram till dig som patient.

Ambulanssjukvården i Skåne är indelad i fyra ambulansdistrikt. Ansvaret är fördelat mellan PreMedic AB, Samariten Ambulans AB och Region Skåne.

Vid akut eller livshotande tillstånd ring 112

Om du eller någon annan blir allvarligt sjuk eller skadad, ring 112.

En SOS-operatör gör en intervju för att bedöma behovet av sjukvård. Utifrån vårdbehovet skickas en ambulans för bedömning på plats. Ambulanspersonalen undersöker och behandlar och tar beslut om fortsatt vårdnivå.

Insatserna innebär att du antingen får stanna hemma, blir hänvisad till vårdcentral eller får följa med ambulans till sjukvårdsinrättning. Till sitt stöd har ambulansteamet dygnet runt möjlighet att kontakta ett regionalt läkarstöd.

Kriterier för ambulanssjukvården:

  • Misstänkt livshotande tillstånd. Närmaste ambulans skickas direkt, så kallat ambulanslarm. Blåljus och sirener sätts på för att påkalla fri väg så att ambulansen snabbt ska komma fram till dig.
  • Akut, men inte livshotande tillstånd. Ambulans skickas ut omgående, men utan blåljus och sirener. Väntetiden blir lite längre.
  • Inte akut, men i behov av vård. Du behöver ambulans, till exempel för att du är sjuk och inte klarar av att sitta upp. SOS-operatören talar om hur länge du får vänta på ambulansen.

Region Skåne har ungefär 158 000 ambulansuppdrag per år.

Om du har synpunkter på ambulanssjukvården

Om du har varit med om något inom ambulanssjukvården som du inte är nöjd med, kan du som patient eller närstående lämna synpunkter eller klaga. På sidan "Om du inte är nöjd med vården" hittar du information om hur du gör. 

Samarbete med räddningstjänsten

Vid speciella situationer bistår räddningstjänsten ambulanssjukvården med första hjälpen. Det kan till exempel vara när räddningstjänsten har närmare till patienten. Ambulans larmas alltid och möter upp hos patienten.

Region Skåne har avtal med räddningstjänsten i alla 33 skånska kommuner. 

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter