Vi bygger för bättre vård - se vad som händer i Lund. (Filmen saknar ljud.)

Lunds sjukhusområde

På Lunds sjukhusområde pågår planering för att bygga om och bygga nytt för att anpassa lokaler, resurser och utrustningar inför framtida krav. Just nu byggs en ny kulvertsträcka längs med Baravägen. Detta medför begränsad framkomlighet under en tid framöver.

Sjukhusområdet är trångt med många äldre byggnader och det  finns behov av nya, funktionella vårdbyggnader. Sedan tidigare har regionstyrelsen beslutat att placera ett traumacentrum för södra Sverige här.

Detta händer på sjukhusområdet:

Bygget av spårvägen påverkar sjuhusområdet

Anläggandet av en spårväg i Lund påverkar sjukhusområdet, då en rad åtgärder måste utföras på sjukhusområdet som konsekvens. 

Så småningom kommer det att ge universitetssjukhuset en ny huvudentré, nya infartsvägar, en ny hållplats för buss och spårvagn, ny kulvert under jord och bättre möjligheter att utveckla sjukvården i framtiden.

Läs om spårvägen i Lund

Ny kulvertsektion

Under Baravägen byggs en större kulvert som är en förutsättning för ett framtida sjukhusområde med bättre och säkrare logistisk-, transport- och patientflöde.

Ska du besöka Lunds sjukhus? Tänk på att vara ute i god tid! Mer information på sjukhusets webbplats:

Ombyggnationen på sjukhusområdet 

Framtidsplan

Region Skåne håller på att ta fram en översiktlig plan som ska titta på sjukhusområdet idag och i framtiden. Området måste kunna ge goda förutsättningar för att bedriva effektiv vård med nära relation mellan verksamheter och forskning.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter