Vi bygger för bättre vård - se vad som händer i Lund. (Filmen saknar ljud.)

Lunds sjukhusområde

Idag består Lunds sjukhusområde av äldre byggnader som omöjliggör en nödvändig utveckling av sjukvården. Ett tydligt behov finns av nya funktionella vårdbyggnader med nära samband och med bättre möjligheter att effektivt nyttja lokaler, resurser och utrustningar inför framtida krav. Därför pågår förberedande arbete om utvecklingen av sjukhusområdet.

Detta händer på sjukhusområdet:

Framtidsplan

Framtagandet av en översiktlig plan pågår som ska titta på sjukhusområdet idag och i framtiden, som ger goda förutsättningar för att bedriva effektiv vård med nära samband mellan verksamheter och forskning.

Bygget av spårvägen påverkar sjuhusområdet

Anläggandet av en spårväg i Lund påverkar sjukhusområdet, då en rad åtgärder måste utföras på sjukhusområdet som konsekvens. Så småningom kommer det att ge universitetssjukhuset en ny huvudentré, nya infartsvägar, en ny hållplats för buss och spårvagn, ny kulvert under jord och bättre möjligheter att utveckla sjukvården i framtiden.

Ny kulvertsektion en förutsättning för framtida sjukhusområde

Under Baravägen byggs en större kulvert som är en förutsättning för ett framtida sjukhusområde med bättre och säkrare logistisk-, transport- och patientflöde. Kulverten består av två sektioner där varje del blir 28 meter bred och 14 meter bred. Den byggs på plats i en grop som är 9,5 meter djup - motsvarande ett trevåningshus.

Mer om ombyggnationen på sjukhusområdet 
Läs om spårvägen i Lund

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter