Vi bygger för bättre vård - se vad som händer i Lund. (Filmen saknar ljud.)

Lunds sjukhusområde

Sjukhusområdet i Lund är en central del i regionens omfattande utveckling av sjukvården, där universitetssjukhuset kommer ha ansvar för de patienter som är svårast sjuka och skadade. Vården kommer i än högre grad bedrivas integrerad med forskning och utbildning.

Detta händer på sjukhusområdet:

Hållplats spårväg

Anläggandet av en spårväg i Lund påverkar sjukhusområdet, då en rad åtgärder måste utföras på sjukhusområdet som konsekvens. Så småningom kommer det att ge universitetssjukhuset en ny huvudentré, nya infartsvägar, en ny hållplats för buss och spårvagn och bättre möjligheter att utveckla sjukvården i framtiden.
Mer om ombyggnationen på sjukhusområdet 
Läs om spårvägen i Lund

Framtidsplan

Framtagandet av en översiktlig plan pågår som ska titta på sjukhusområdet idag och i framtiden, vad gäller bebyggelse, inre flöde, teknisk­struktur, trafikflöden, integration med staden och grön­områden. En viktigt del är också hur den kommande spårvägen med hållplats vid sjukhuset påverkar sjukhusområdet.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter