E-hälsa och digitalisering

Region Skåne vill bli Sveriges ledande region i att utveckla, erbjuda och använda digitala tjänster inom hälso-och sjukvården. Utvecklingen av e-hälsa ska bidra till nya lösningar som ger dig som invånare en hälso- och sjukvård som är mer tillgänglig, trygg och jämlik.

Inom Region Skåne pågår under 2017 – 2018  en rad olika e-hälsoprojekt:

Självincheckning och digitalt frikort

Under 2017 testade vi automater för självincheckning på flera av våra sjukhus. För dig som patient innebär självincheckningen att du kan checka in snabbare och slipper långa köer, och för vårdpersonalen blir det mindre administration att ta hand om.

Vi utvecklar också en betalfunktion, som vi planera att införa under slutet av 2018.  Parallellt tar vi fram en incheckningsapp och digitalt frikort. När detta är på plats ska du enkelt kunna välja mellan att betala med ett lagrat kort eller som idag med faktura. Det digitala frikortet kommer också att göra din högkostnadsöversikt mer lätttillgänglig, samtidigt som du slipper hålla reda på ett fysiskt frikort.

När automaterna är testade och betalfunktionen är i drift kommer vi att införa självincheckning på samtliga sjukhus. Detta planeras att ske under 2018 och början av 2019. 

Videosamtal med vårdcentralen

Säkra videosamtal mellan patient och vårdgivare kan ha många fördelar jämfört med ett vanligt telefonsamtal. 

För dig som patient kan det vara ett smidigt alternativ som ger mer än ett vanligt telefonsamtal med vården. Du kan få hjälp med vissa enklare åkommor utan att förflytta dig, vilket ökar flexibiliteten och samtidigt minskar risken för smittspridning, till exempel under influensasäsongen.

Videosamtal ska ses som ett komplement till, och inte en ersättning för, fysiska besök på vårdcentralen.

KBT via nätet

Internetbaserad KBT innebär att vårdgivaren på ett säkert sätt erbjuder stöd, behandlingar och utbildningar till invånare via en e-tjänst på 1177.se. Behandlingar som kan ges över nätet omfattar exempelvis ångest och depression. Du får behandling på dina villkor och slipper åka till vårdcentralen så ofta, istället arbetar du själv hemma med din behandling på tider som passar dig.

Vi utvecklar nu också en videofunktion som ska göra denna tjänst ännu bättre. Det ger behandlaren möjlighet att se patientens allmäntillstånd och även observera både ansiktsuttryck och kroppsspråk under den pågående terapin.

UM Skåne online

Genom UM Skåne online kan du besöka ungdomsmottagningen genom ett videosamtal via webb eller vår app.

UM Skåne online är en digital tjänst som finansieras via regeringens satsning på ungdomars psykiska hälsa. Projektet inleddes under hösten 2017 och utvärderas löpande.

Digital kallelse

Region Skåne skickar mer än 15 miljoner kallelser i pappersformat om året. Digital kallelse är en självbetjäningstjänst som erbjuder ett modernare och säkrare alternativ. Som patient kan du själv välja om du vill få digitala kallelser eller papperskallelser.

På sikt kommer tjänsten leda till färre papperskallelser, och därmed både minskade kostnader och mindre miljöpåverkan.  

Egen provtagning hemma

Idag har du möjlighet att beställa hemtest för både klamydia och gonorré, men det är bara själva beställningen som hanteras automatiskt i Region Skånes system. Nu har vi startat ett projekt som ska se till att hela kedjan, från beställning av själva testet till registrering och utskick av resultat till patienten, automatiseras.

Genom att bygga bort flera manuella steg sparar vi tid och resurser. Som patient får du möjlighet att direkt ta del av dina egna provsvar, vilket gör att du blir mer delaktig och får större ansvar för din hälsa och eventuella behandling.

Projektet är del av ett nationellt samarbete och pågår i Region Skåne just nu.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter