E-hälsa och digitalisering

Region Skåne vill bli Sveriges ledande region i att utveckla, erbjuda och använda digitala tjänster inom hälso-och sjukvården. Utvecklingen av e-hälsa ska bidra till nya lösningar som ger dig som invånare en hälso- och sjukvård som är mer tillgänglig, trygg och jämlik.

Inom Region Skåne pågår en rad olika e-hälsoprojekt. Detta är några exempel:

Självincheckning och digitalt frikort

Under 2017 testade vi automater för självincheckning på flera av våra sjukhus. För dig som patient innebär självincheckningen att du kan checka in snabbare och slipper långa köer, och för vårdpersonalen blir det mindre administration att ta hand om.

Vi utvecklar också en betalfunktion, som vi planera att införa under 2019.  Parallellt tar vi fram en incheckningsapp och digitalt frikort. När detta är på plats ska du enkelt kunna välja mellan att betala med ett lagrat kort eller som idag med faktura. Det digitala frikortet kommer också att göra din högkostnadsöversikt mer lätttillgänglig, samtidigt som du slipper hålla reda på ett fysiskt frikort.

När automaterna är testade och betalfunktionen är i drift kommer vi att införa självincheckning på samtliga sjukhus. Detta planerar vi ska ske under  2019. 

Videosamtal med vårdcentralen

Säkra videosamtal mellan patient och vårdgivare kan ha många fördelar jämfört med ett vanligt telefonsamtal. 

För dig som patient kan det vara ett smidigt alternativ som ger mer än ett vanligt telefonsamtal med vården. Du kan få hjälp med vissa enklare åkommor utan att förflytta dig, vilket ökar flexibiliteten och samtidigt minskar risken för smittspridning, till exempel under influensasäsongen.

Videosamtal ska ses som ett komplement till, och inte en ersättning för, fysiska besök på vårdcentralen.

KBT via nätet

Internetbaserad KBT innebär att vårdgivaren på ett säkert sätt erbjuder stöd, behandlingar och utbildningar till invånare via en e-tjänst på 1177.se. Behandlingar som kan ges över nätet omfattar exempelvis ångest och depression. Du får behandling på dina villkor och slipper åka till vårdcentralen så ofta, istället arbetar du själv hemma med din behandling på tider som passar dig.

UM Skåne online

Genom UM Skåne online kan du besöka ungdomsmottagningen genom ett videosamtal via webb eller vår app. Tjänsten bemannas av barnmorska, kurator och sjuksköterska.

Digital kallelse

Region Skåne skickar mer än 15 miljoner kallelser i pappersformat om året. Digital kallelse är en självbetjäningstjänst som erbjuder ett modernare och säkrare alternativ. Som patient kan du själv välja om du vill få digitala kallelser eller papperskallelser från våra sjukhusmottagningar och från psykiatrin.

På sikt kommer tjänsten leda till färre papperskallelser, och därmed både minskade kostnader och mindre miljöpåverkan.  

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter