Skiss över sjukhusbyggnad i Ängelholm.

Ängelholms sjukhusområde

Hälsostaden Ängelholm som det nya sjukhusområdet nu kallas, håller på att ta form. Nya vårdbyggnader och ombyggnation av de redan befintliga pågår för fullt och planeras stå klart 2018. Fokus ligger på att skapa ett öppnare, effektivare och mer tillgängligt sjukhusområde.

Detta händer på sjukhusområdet:

Skapa närhet på området

Ängelholms sjukhusområde är idag uppdelat i två områden - norr och söder. Järnvägen går som en skiljelinje mellan områdena. Syftet med ombyggnationen är att koncentrera all verksamhet till det norra området och därmed avveckla verksamheten på det södra området. 

Ombyggnationen görs för att skapa närhet, samordning och bättre logistik mellan sjukhusverksamheterna. Miljön ska bidra till att öka kvaliteten för patienter, besökare och personal. 

Ny vårdbyggnad

En helt ny 14 000 kvadratmeter stor vårdbyggnad kommer att byggas och enligt planerna vara färdig våren 2018. Byggnaden kommer bland annat att rymma en stor del av verksamheterna som avvecklats i det södra området. 

Vid vårdbyggnaden kommer det att finnas ett nytt stråk med ny gång- och cykelbro över Rönne å. Stråket kan därmed fungera som en länk mellan sjukhusområdet och Ängelholms stadskärna. 

Se filmen om Hälsostaden Ängelholms utveckling

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter