Vi bygger för bättre vård - se vad som händer på våra sjukhusområden

Framtidens hälso- och sjukvård

För att möta framtidens vårdbehov genomför Region Skåne flera stora satsningar inom hälso- och sjukvården. Allra störst är satsningen på att bygga om de stora sjukhusområdena.

Säkrare och effektivare vård

Framtidens sjukvård innebär bland annat nya behandlingsmetoder och arbetssätt. Vi planerar för effektivitet genom arbete i tvärfunktionella team, enhetlighet och minimering av dubbelarbete. Detta kommer att resultera i ännu bättre och säkrare vård.

Vi kommer också att ha fler enkelrum som bidrar till att minska smittspridning och inomhusmiljöer som ska vara funktionella och lättstädade för att motverka vårdrelaterade infektioner.

Stimulerande miljöer

I utvecklingen av regionens hälso- och sjukvård ingår bland annat att rusta upp och bygga ut sjukhusen för att kunna erbjuda dig bättre vård i moderna miljöer.

Patientens och personalens perspektiv är utgångspunkt för allt från planering och konstruktion till val av utrustning och inredning. På så vis kommer de nya vårdmiljöerna att bidra till patienternas tillfrisknande. God arbetsmiljö skapar förutsättningar för vårdpersonalen att bedriva högspecialiserad vård på nya effektiva sätt.

Stimulerande och inspirerande miljöer skapas med gröna innergårdar, hus som förbinds med inglasade korridorer och konstnärliga gestaltningar i olika former.

Sjukhusen ska vara kvar i våra städer, nära människor. Vi satsar på att bygga om och nytt på våra existerande sjukhusområden, där människor redan idag vårdas.

Forskning, vård och utbildning

Vi vill ge utrymme för ännu mer interaktion mellan forskning, vård och utbildning för att skapa förutsättningar för vård av högsta kvalitet. Därför ser vi till att skapa fler gemensamma mötesplatser för klinisk verksamhet, universitet, högskola och näringsliv.

Teknisk och medicinsk utveckling

Den snabba tekniska och medicinska utvecklingen kräver att vi anpassar lokalerna. En del utrustning för diagnostik blir större och tyngre, medan det inom andra område går mot lättare utrustning eller utrusning som behöver kunna flyttas runt. Lokalerna ska även kunna förändras över tid och anpassas för framtidens vårdbehov och arbetssätt.

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter