Vuxentandvård

I Sverige har alla rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med det år man fyller 24 år. Om du har stora eller särskilda behov av tandvård kan du få ytterligare stöd.

Det statliga tandvårdsstödet har införts för att alla ska ha råd att gå till tandläkaren och för att kostnaden inte ska bli för stor vid stora tandvårdsbehandlingar. Det är Försäkringskassan ansvarar för tandvårdsstödet.

Tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd

Det statliga tandvårdssystemet innehåller tre delar: allmänt tandvårdsbidrag (ATB), högkostnadsskyddet och särskilt tandvårdsbidrag (STB).

Allmänt tandvårdsbidrag (ATB)

Det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) får alla från och med den 1 juli det år man fyller 24 år.

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet innebär att Försäkringskassan går in och betalar en del av kostnaden för din tandvård om du får tandvårdskostnader över 3000 kronor.

Särskilt tandvårdsbidrag (STB)

Det särskilda tandvårdsbidraget (STB) är till för dig som har en sjukdom eller funktionshinder som medför en risk för att din tandhälsa försämras. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.