Vuxentandvård

I Sverige har alla rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med det år man fyller 24 år. För dig med stora eller särskilda behov av tandvård finns ytterligare stöd.

Det statliga tandvårdsstödet har införts för att alla ska ha möjlighet att gå till tandläkaren och för att kostnaden vid stora tandvårdsbehandlingar ska hållas nere. Det är Försäkringskassan som håller i stödet.

Tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd

Det statliga tandvårdssystemet innehåller tre delar; allmänt tandvårdsbidrag (ATB), högkostnadsskyddet och särskilt tandvårdsbidrag (STB).

Allmänt tandvårdsbidrag (ATB)

Det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) får alla från och med den 1 juli det år man fyller 24 år.

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet innebär att Försäkringskassan går in och betalar en del av kostnaden för din tandvård om du får tandvårdskostnader över 3000 kronor.

Särskilt tandvårdsbidrag (STB)

Det särskilda tandvårdsbidraget (STB) är till för dig som har en sjukdom eller funktionshinder som medför en risk för att din tandhälsa försämras. 

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter