• Tandvårdspersonal med barn och pappa.

    Foto: Lars Strandberg

  • Lättläst text Dölj Lättläst
  • Skriv ut

Tandvård för barn och unga vuxna

Barn och unga vuxna i Sverige har rätt till avgiftsfri tandvård till och med det år de fyller 23 år. Du som är förälder kan välja tandvårdsenhet åt ditt barn fram tills barnet fyller 13 år. Sedan kan ni göra valet tillsammans. Har du fyllt 18 år väljer du själv.

Avgiftsfri tandvård för barn och unga vuxna upp till och med 23 år gäller hos folktandvården och hos privata tandläkare som har avtal med Region Skåne.

Om du inte aktivt väljer en tandläkare blir du kallad till den folktandvårdsenhet som ligger närmast där du bor.

På 1177.se kan du se vilka tandvårdsenheter som Region Skåne har avtal med och hur du väljer samt byter tandvårdsenhet.

Välj tandvårdsenhet för barn och unga vuxna (1177.se)

Fri tandvård för barn och ungdomar (1177.se)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter