• Lättläst Dölj Lättläst
  • Teckenspråk Dölj teckenspråk
  • Skriv ut

Om du inte är nöjd med din tandvårdsbehandling

Är du missnöjd med din tandvård bör du i första hand vända dig direkt till den som utfört tandvården. Du kan även få hjälp från Patientnämnden eller från de olika tandvårdsorganisationernas förtroendenämnder.

Den som har utfört tandvården eller den som är verksamhetsansvarig kan snabbt ge dig svar på dina klagomål eller hjälp med att reda ut eventuella missförstånd.

Du kan klaga både på din behandling och på hur du har blivit bemött. 

Få hjälp från Patientnämnden eller förtroendenämnd

Vill du hellre prata med en fristående instans finns bland annat Patientnämnden i Region Skåne och de olika tandvårdsorganisationernas förtroendenämnder.

Patientnämnden i Region Skåne tar hand om klagomål på tandvård som Region Skåne ansvarar för. I de fall Region Skåne inte ansvarar för vården vänder du dig till någon av tandvårdsorganisationernas förtroendenämnder.

Har du varit hos en privattandläkare som är medlem i branschorganisationen Privattandläkarna kan du vända dig till Privattandvårdsupplysningen (PTU). 

Få hjälp från Inspektionen för vård och omsorg

På nationell nivå finns Inspektionen för vård och omsorg (IVO) dit du också kan anmäla vissa händelser.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter