Barn- och ungdomstandvård

Barn och ungdomar i Sverige har rätt till avgiftsfri tandvård till och med det år de fyller 22 år. Du som bor i Skåne väljer själv vilken tandvårdsenhet du vill gå till med ditt barn. Har du fyllt 18 år väljer du själv.

Nästan all tandvård är gratis till och med det år du fyller 22 år. Det gäller både hos privata tandläkare och hos folktandvården.
1177.se – Fri tandvård för barn och ungdomar

För att du ska få avgiftsfri barn- och ungdomstandvård måste du välja en tandvårdsenhet som har avtal med Region Skåne. Om du inte aktivt väljer en tandläkare blir du kallad den folktandvårdsenhet som ligger närmast där du bor.

På 1177.se kan du se vilka tandvårdsenheter som Region Skåne har avtal med.
1177.se - Barn- och ungdomstandvård

Du kan byta tandvårdsenhet när du vill, till exempel om du flyttar eller inte är nöjd. Möjligheten att själv välja vilken tandvårdsenhet du vill gå till styrs av Lagen om valfrihet (LOV).

För att välja tandvårdsenhet fyller du i en valblankett och skickar eller lämnar till den tandvårdsenhet du valt. Det går också bra att hämta valblanketten på tandvårdsenheten. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter