Fysisk tillgänglighet i vårdlokaler

Vi strävar efter att upprätthålla en god fysisk tillgänglighet i våra vårdlokaler.

Om du upplever att den fysiska tillgängligheten har brister, vill vi att du berättar det för oss så vi kan åtgärda det.

Det kan till exempel vara att det finns ett hinder i vägen för att kunna läsa informationsskyltar, att en ingång saknar ramp eller att belysningen i ett väntrum är bländande.

Vi vidarebefordrar dina synpunkter till den som ansvarar för fastigheterna eller direkt till verksamheten.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.