Vård och rehabilitering utomlands

Om du söker vård utanför Sverige gäller olika regler beroende på vilket land du är i, och beroende på om det är akut vård eller planerad vård.

Det är olika regler beroende på om du befinner dig inom eller utanför EU/EES, liksom om det är akut, så kallad nödvändig vård, som inte kan vänta tills du kommer hem eller om det är planerad vård som du söker i förväg.

Inom EU/EES och Schweiz

Akut och nödvändig vård

Inom Norden, EU/EES och Schweiz kan du få så kallad nödvändig vård till samma kostnad som de som bor i det land du befinner dig. Utanför Norden är det viktigt att du har ditt EU-kort med dig, annars får du själv betala vårdkostnaderna. EU-kortet kan beställas från Försäkringskassan.

Planerad vård

Du som vill söka planerad vård inom EU/EES vänder dig till Försäkringskassan för mer information om möjlighet att ansöka om ersättning.

Utanför EU/EES

Sveriges överenskommelser om sjukvård, också kallade konventioner, med Australien, Algeriet, Israel, Turkiet och delstaten Québec i Kanada ger rätt till olika typer av vård. Du visar ditt svenska pass och ibland även ett intyg du fått från Försäkringskassan. EU-kortet gäller inte.

Om du blir sjuk eller söker vård i något annat land måste du själv betala dina vårdkostnader.

Rehabilitering utomlands

Du kan ansöka om att få rehabilitering utomlands i ett varmt klimat om du har vissa sjukdomar eller skador. Det kallas också klimatvård. Information om vem som kan söka och hur det går till finns på 1177.se

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter