Sjukskrivning

Sjukskrivning är en viktig del av din behandling. Blir du sjukskriven är det viktigt att sjukskrivningslängd- och grad är anpassad efter dina behov, din funktionsförmåga, arbetets karaktär och krav för att fungera i vardagen.

Har du ett arbete ska det finnas en tydlig plan för återgång till detta. Vid behov och efter ditt godkännande kan din läkare eller rehabiliteringskoordinator ta kontakt med din arbetsgivare, för att stödja dig vidare.

Rehabiliteringskoordinatorer

På din vårdcentral ska det finnas en rehabiliteringskoordinator vars uppgift är att stödja läkaren så att bedömningar, utredningar och behandlingar hålls samman. Rehabiliteringskoordinatorn kan också vara ett stöd för att exempelvis ta kontakt med Försäkringskassan eller andra myndigheter.  

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter