Rättspsykiatri

Region Skåne bedriver främst högspecialiserad rättspsykiatrisk slutenvård och öppen rättspsykiatrisk vård enligt Lag om rättspsykiatrisk vård (LRV). Vården i rättspsykiatrin syftar till integration med samhället.

Lagen säger att den som begått ett brott som kan ge fängelse, och som begått brottet under inflytande av allvarlig psykisk störning, samt vid den rättspsykiatriska undersökningen bedömts vara i behov av vård på psykiatrisk sjukvårdsinrättning, kan dömas till rättspsykiatrisk vård.

I Skåne döms cirka 40 personer per år till rättspsykiatrisk vård.

Brott som leder till vård

Exempel på brott som leder till vård enligt LRV kan vara misshandel, rån, olaga hot och mordbrand.

Klassificering inom rättspsykiatrin

När man planerar rättspsykiatriska vårdlokaler utgår man från tre olika nivåer beroende på vilket vårdbehov som finns.

Nivå 1

Detta är lokaler för patienter som bedöms vara rymningsbenägna med
hjälp av personer utanför kliniken. I Skåne finns ingen rättspsykiatrisk vård för nivå 1-patienter. 

Nivå 2

Detta är lokaler för patienter som bedöms vara rymningsbenägna men
där risken för rymning bedöms som relativt liten. Säkerhetsnivån är sådan att verksamheten kan vårda även häktade personer. Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg har lokaler på nivå 2.

Nivå 3

Nivå 3 är till för patienter utan någon egentlig rymningsrisk. Lokalerna motsvarar en vanlig psykiatrisk slutenvårdsavdelning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.