Provrör i ställ

Prover i biobank

Inom vården behöver prover, som blodprover och vävnadsprover, ofta sparas. Det handlar om att du ska få en så god och säker behandling som möjligt, både nu och i framtiden.

Prover kan också vara mycket värdefulla för att utveckla vården. Med tillgång till prover kan forskningen ge möjligheter till bättre och effektivare behandlingar, och förebygga smittsamma sjukdomar. 

Prover sparas i biobank

Prover som sparas utgör en så kallad biobank. Biobankslagen säger att du som patient eller provgivare ska informeras och ge ditt samtycke till att prover sparas och för vilka ändamål de får användas.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter