Provrör i ställ

Prover i biobank

Inom vården behöver prover, som blodprover och vävnadsprover, ofta sparas. Det handlar om att du ska få en så god och säker behandling som möjligt, både nu och i framtiden.

Prover kan också vara mycket värdefulla för att utveckla vården. Med tillgång till prover kan forskningen ge möjligheter till bättre och effektivare behandlingar, och förebygga smittsamma sjukdomar. 

Prover sparas i biobank

Prover som sparas utgör en så kallad biobank. Biobankslagen säger att du som patient eller provgivare ska informeras och ge ditt samtycke till att prover sparas och för vilka ändamål de får användas.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!