Person lämnades hemma av ambulanspersonal

En person undersöks av ambulanspersonal på grund av ryggsmärta och lämnas hemma. Då personen senare söker akutmottagning visar undersökning på utbredda proppar i lungorna.

Ambulans tillkallas till person på grund av ryggsmärta sedan två dagar. Personen har riskfaktorer för proppsjukdom.
Undersökning av andning och cirkulation görs av ambulans och utfaller utan anmärkning. Patienten ges rådet att söka vårdcentral och lämnas kvar hemma.
Personen söker vård på akutmottagning senare samma dygn. Undersökning visar att patienten har proppar i lungorna.
Händelsen anmäls som allvarlig vårdskada enligt Lex Maria.

Diarienummer 2021-KM001042