Venkatetrar satt kvar vid hemgång

En kvinna i 45-årsåldern, som i februari vårdades på Skånes universitetssjukhus i Malmö, skickades hem medan två perifera venkatetrar fortfarande satt kvar.

Detta upptäcktes när patienten kom hem, varpå de avlägsnades. Patienten fick inga komplikationer men det fanns risk för allvarlig vårdskada eftersom kvarglömda venkatetrar kan orsaka infektion och inflammation i ytliga vener.

Orsak till händelsen var att de riktlinjer som finns inte följdes. För att minska risken för liknande händelser kommer verksamheten att ha möte med sjuksköterskor för att informera om den specifika händelsen samt om gällande riktlinjer.

Diarienummer: 2020-KMSUS000244