Venkateter satt kvar när patient skickades hem

I juni 2019 skrevs en man i 95-årsåldern ut från akutmottagningen på Lasarettet Trelleborg medan en perifer venkateter fortfarande satt i. Venkatetern upptäcktes av hemvården och mannen drabbades inte av några men.

Orsaken till det inträffade bedöms vara stress och avsaknad av rutin för dokumentation av venkateter som avlägsnas inför hemgång. En kvarglömd venkateter innebär risk för allvarlig vårdskada och verksamheten har nu förtydligat rutinerna för inläggning, skötsel och dokumentation.

Diarienummer: 2020-KMSUS000127