Venkateter lämnades kvar efter utskrivning

En kvinna skrevs i juni 2019 ut från en ortopedisk vårdavdelning på Sus i Malmö, utan att man tagit bort en perifer venkateter (PVK), vilket upptäcktes av hemsjukvården följande dag.

Händelsen anmäls enligt lex Maria på grund av risk för allvarlig vårdskada. Bakomliggande orsak till händelsen bedöms vara bristande lokala rutiner och för att undvika upprepning av händelsen skrivs en ny lokal rutin som ska gås igenom med samtliga medarbetare.


Diarienummer: 2019-KMSUS001181