Värmekudde orsakade brännskada

En kvinna i 35-årsåldern, som i september 2020 födde barn på Skånes universitetssjukhus i Lund, fick smärtlindring i form av narkotiskt läkemedel samt värmekudde efter förlossningen. Värmekudden orsakade en brännskada som krävde fortsatt behandling efter utskrivningen.

Orsak till det inträffade var att gällande rutin inte följdes, värmekudde och narkotiskt läkemedel ska inte användas samtidigt eftersom det kan bidra till att patienten inte känner smärtan från värmekudden.

Verksamheten reviderar och förtydligar befintlig riktlinje kring användning av värmekudde som smärtlindring.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000081