Vårdskada kunde ha uppstått vid förlossning

I juli 2020 fick en kvinna i 25-årsåldern vård på Skånes universitetssjukhus i Malmö för havandeskapsförgiftning. Kvinnans förlossning sattes igång och elektronisk fosterövervakning (CTG) gjordes.

När värkarbetet kommit igång flyttades kvinnan till förlossningsavdelningen, men det dröjde nästan en timme innan man kopplade ny CTG. Då var CTG-kurvan onormal och när den fortsatte vara det en halvtimme senare tillkallades jourläkare akut.
Barnet mådde bra efter förlossningen, men händelsen anmäls enligt lex Maria på grund av den risk för vårdskada som uppstod dels i fördröjningen av CTG, dels i fördröjningen av att tillkalla jourläkare. Bakomliggande orsaker till händelsen bedöms vara hög arbetsbelastning och bristande kompetens. Verksamheten vidtar åtgärder relaterat till detta.

Diarienummer: 2020-ANMSUS001119