Vårdcentral missade bristning i hälsena

En 22-årig kvinna med reumatoid artrit sökte sin vårdcentral i Malmö akut efter att blivit påkörd av en kundvagn mot hälsenan och fått en blödande sårskada.

Såret syddes och rörligheten i foten bedömdes vara normal liksom hälsenan. Kvinnan fick redan dagarna efteråt besvär med ökande smärta och svullnad, framförallt vid belastning och hon kontaktade sin vårdcentral flera gånger. Efter drygt tre veckor kom patienten åter till läkare som konstaterade hälseneruptur. Kvinnan remitterades till sjukhus för operation och blev sedan långvarigt behandlad med olika former av gips och stödbehandling under tre månader.

Händelsen anmäls enligt lex Maria eftersom kvinnan utvecklade en komplett hälseneruptur som ledde till operation och tre månaders gips och stödbehandling. En partiell skada av hälsena är dock svårbedömt och bör, för säker diagnos, utredas med ultraljudsundersökning. En partiell skada kan behandlas med avlastning och kryckkäppar i 2-3 veckor för läkning.

Händelsen har gåtts igenom med vårdcentralens personal för lärande kring trauma och senskador. Skärpt uppmärksamhet ska iakttas då patient återkommer med ökande besvär efter trauma och bör då erbjudas förnyad läkarbedömning. Kroniska diagnoser ska noteras i patientens diagnoslista för ökad medicinsk översikt vid akuta söktillfällen.

Diarienummer 2020-KM001089