Vård av barn fördröjdes då brandlarm utlöstes

Händelsen rör en tvåårig pojke med astma som tillsammans med sin förälder i augusti 2021 sökte akut på barnakutmottagningen i Malmö. Samtidigt testades reservkraften i verksamheten varvid först brandlarm och sedan överfallslarm utlöstes vilka visade sig vara falsklarm.

Då dessa larmsignaler var aktiva ledde det till fördröjningar av andra signaler som till exempel dörrsignaler. Efter cirka 30 minuters väntan uppmärksammades barnet och föräldern av väktare och barnet togs omedelbart omhand för vård. Barnet var kraftigt andningspåverkat och tillståndet krävde inledningsvis intensivvård. Efter vård skrevs barnet ut utan komplikationer från det inträffade.

Händelsen anmäls enligt lex Maria då tillståndet sannolikt förvärrats av fördröjningen. Orsak till händelsen bedöms vara att när larmsignaler är aktiva så leder det till fördröjning av andra signaler som till exempel dörrsignaler.

Händelsen är felanmäld till Skåneteknik för bedömning och åtgärd.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000980