Vanligt virus orsakade halssvullnad och sjukhusvård

En patient sökte till en kväll- och helg mottagning i Skåne med halsont och sväljningssvårigheter.

Patienten gjorde sitt första besök den 3 april i år men återkom med samma besvär den 5 april och den 7 april. Vid de tredje besöket var patienten sämre och remitterades akut med ambulans till öron-näsa-hals specialist på sjukhuset i Lund. Patienten var när hen kom till Lund så dålig så att hen blev intuberad för att kunna andas. Efter sjukhusvård i Lund har patienten återhämtat sig.

Vid symtom på sväljningssvårigheter är viktigt att undersöka svalget om eventuell inflammation i höjd med struphuvudet via spegling eller hos specialistläkare med fiberoptikundersökning.

Verksamheten har informerats om ovanstående av chefläkare för att denna kunskap ska finnas i framtiden. Berörd verksamhet har även gjort en genomlysning av händelsen för att något liknande inte ska hända igen.

Diarienummer: 2021-KM000487