Utredning av yrsel och upprepade fall fördröjdes

En kvinna i 90-årsåldern hade vid sökt sin vårdcentral på grund av yrsel. Hon hade under ett halvår gjort ett flertal besök på vårdcentralen men får bara träffa läkare vid fem av dessa besök.

Vårdcentralen kontrollerade blodtryck men skickade även patienten till röntgen och öron-näsa-halsklinik för yrselutredning. Man följde dock inte upp att patienten hade låg puls förrän efter ett halvår. Under denna tid råkade kvinnan ut för en fotledsfraktur och en kotfraktur.

Hjärtutredningen som gjordes efter detta visade på att kvinnan hade långa pulsuppehåll och under dessa fick hon yrsel som gjort att hon fallit. Hon fick efter detta en pacemaker inopererad och blev återställd.

Den försenade utredningen av patientens låga puls gjorde att kvinnan drabbades av yrselbesvär som ledde till fallolyckor och att hon drabbades av frakturer. Orsaken till att utredningen dröjde är att läkar- och personalbrist på vårdcentralen försvårat att göra en helhetsbild av kvinnan besvär.

Händelsen har gåtts igenom med vårdcentralens personal. För att öka kontinuiteten för äldre patienter har vårdcentralen infört fast läkare för denna grupp och man har även inrättat en äldremottagning.  Dessutom har vårdcentralen infört rutiner för utredning av yrsel, vid fall som lett till fraktur, hos äldre patienter.

Diarienummer: 2020-KM000752