Utomkvedshavandeskap missades

En kvinna i 30-årsåldern sökte en kvälls- och helgmottagningen i nordvästra Skåne för lågt sittande buksmärta sedan flera veckor som hade förvärrats.

På läkarbesöket som följde framkom att hon urinerade oftare och att hon hade hormonspiral utan mensblödningar. Man behandlade med antibiotika på misstanke om nedre urinvägsinfektion (akut cystit). Två veckor senare kollapsade kvinnan i hemmet och fördes med ambulans till lasarettet. Där konstaterades stor blödning i bukhåla och akut operation följde.

Lågt sittande molvärk i buken är inte typiskt för nedre urinvägsinfektion. Annan orsak måste uteslutas och graviditet med utomkvedshavandeskap är en viktig sådan hos kvinnor i fruktsam ålder. Trots att spiral är ett mycket effektivt preventivmedel så ökar risken för utomkvedshavandeskap om kvinnan ändå blir gravid.

Mottagningen har infört ett standardiserat vårdförlopp för kvinnor där urinvägsinfektion kan misstänkas. Sjuksköterskan som tar emot patienten journalför enligt en särskild checklista för att avgöra vilka som behöver undersökas av läkare. Läkaren får ett bättre underlag för sin bedömning vilket minskar risken för diagnostiska fel.

Diarienummer: 2021-KM000481