Utebliven undersökning av tinnitus

I september 2018 avled en man i 50-årsåldern efter att han kom in till Skånes universitetssjukhus i Lund med en hjärnblödning. Patienten hade tidigare sökt vård för tinnitus och fått remiss till undersökning med magnetkamera, men den undersökningen blev aldrig genomförd.

Händelsen anmäls enligt lex Maria eftersom man inte kan utesluta att hjärnblödningen hade kunnat förhindras om magnetkameraundersökningen hade blivit av.

Orsaken till det inträffade bedöms ha varit bristande rutiner för handläggning av remisser vid kapacitetsbrist, samt bristande bevakning av remisser. De berörda verksamheterna vidtar åtgärder kopplat till detta.

Diarienummer: 2020-ANMSUS001183