Utebliven information om smittspårning när patient skrevs ut

I december 2020 vårdades en man i 80-årsåldern på Lasarettet Trelleborg på grund av en misstänkt sårinfektion med feber. Patienten hade flera underliggande sjukdomar och i samband med att han lades in togs ett covid-19-test som visade sig vara negativt.

Patientens sårinfektion behandlades med antibiotika och hans tillstånd förbättrades succesivt under vårdtiden.

Då personal insjuknat i Covid-19 på den avdelning där mannen var inlagd inledes en smittspårning under samma period. Mannen som då inte hade covidsymtom, ingick i smittspårningen och testades i samband med hemgång. Anhöriga informerades inte om att mannen provtagits på nytt. Provsvaret kom efter tre dagar och visade sig vara positivt.

Mannen insjuknade i covidsymtom några dagar efter hemkomsten och lades in på nytt för behandling men avled till följd av virussjukdomen. Den interna utredningen har inte kunnat klargöra var och när han smittades. Det går inte att utesluta att han smittades under vårdtiden, trots att gällande rutiner för skyddsåtgärder följdes. Att anhöriga inte informerades om smittspårningen är beklagligt och verksamheten vidtar nu åtgärder för att det inte ska upprepas.

Diarienummer: 2020-ANMSUS001191