Utebliven behandling av cysta i hjärnan

2005 opererades en kvinna som idag är i 40-årsåldern på grund av att man hittat en cysta i hjärnan vid en röntgenundersökning i Lund. Vid operationen fann man dock ingen cysta och efter ett uppföljande mottagningsbesök avslutades kontrollerna.

2020 sökte patienten vård på grund av huvudvärk och yrselattacker och röntgen visade då att cystan hade vuxit. I september 2020 opererades cystan bort utan komplikationer.

Händelsen anmäls enligt lex Maria eftersom det fanns risk för allvarlig vårdskada när cystan inte behandlades. Bakomliggande orsak till händelsen bedöms ha varit att röntgenkontroller inte gjordes efter operationen. För att minska risken för upprepning har verksamheten skapat en skriftlig rutin för detta.

Diarienummer: 2020-ANMSUS000951