Urinkateter placerades fel

När en man i 45-årsåldern som i april 2019 vårdades inom ortopedin på Sus, behövde en urinkateter sattes den in på fel sätt. Patienten upplevde smärta, obehag och en blödning i samband med katetersättningen. Katetern drogs sedan ut och sattes in på rätt sätt.


Händelsen medförde risk för allvarlig vårdskada då den uppblåsta kuffen kan skada urinröret. Orsaken var relaterad till brister i kompetens. I verksamheten vidtas åtgärder med information om gällande rutiner och riktlinjer för katetersättning.


Diarienr: 2019-KMSUS001175