Urinblåsa skadades vid cerklage-operation

I juni 2019 opererades en kvinna i 35-årsåldern med cerklage på Skånes universitetssjukhus i Lund. Ingreppet innebär att man förstärker livmoderhalsen för att förhindra för tidig födsel.

I samband med operationen fick patienten en skada på urinblåsan som krävde operation. Det blev en fördröjning innan komplikationen upptäcktes och händelsen anmäls enligt lex Maria eftersom den kan ha varit undvikbar.

Bristande rutiner för ingreppet och otillräcklig kompetens om komplikationer bedöms ha varit orsaken. För att minska risken för liknande händelser framöver uppdateras aktuell riktlinje för cerklage-operation och i verksamheten gör man insatser för att öka kunskapen om denna komplikation.


Diarienummer: 2020- ANMSUS000698