Upptäckt av njurcancer försenades

En kvinna i 60 -årsåldern kontaktade sin vårdcentral i Lund vid två tillfällen i början av oktober 2019 på grund av buksmärtor. Hon önskade att få en tid hos sin listade läkare.

Vid samtalet gjordes ingen medicinsk prioritering av patientens besvär av sjuksköterskan som tog emot samtalet och kvinnan informerades inte om att väntetiden till hennes läkare var 2-3 månader. Efter 2 månader fick kvinnan en tid på vårdcentralen eftersom bukproblemen kvarstod och en misstänkt utfyllnad i buken hade tillkommit. Datortomografi genomfördes och den visade på njurcancer. Kvinnan opererades i februari 2020.

Fördröjningen orsakades att vårdcentralen inte haft tillräckligt antal sjuksköterskor för att hantera hög belastning i telefonen. Kvinnans besvär, kopplat till hennes ålder, gör att hon borde prioriterats till klinisk bedömning hos läkare.

Vårdcentralen har gått genom händelsen med medarbetarna och rekrytering av fler sjuksköterskor har gjorts. Vårdcentralen har dessutom gått genom hur korrekt journaldokumentation ska göras och har genomfört triageutbildning.

Diarienummer: 2020-KMKRYH000085