Uppföljning efter strålbehandling uteblev

En man genomgick 2009 strålbehandling för prostatacancer på Helsingborgs lasarett. Vid återbesök 2012 sågs inga tecken till återfall i sjukdomen men han fick besked om att han skulle fortsätta kontrolleras via urologmottagningen i Helsingborg varje halvår.

Under hösten 2019 sökte mannen på grund av smärtor i ena höften. Då fann man att prostatacancern spridit sig till skelettet och behandling för detta påbörjades. Utredningen har visat att uppföljningen inte hade skett som planerat eftersom mannen hade fallit ur bevakningssystemet.

Uppföljning av cancerpatienter är komplicerad och resurskrävande. Vid tidpunkten för händelsen hade verksamheten brist på administrativ personal i form av sekreterare och anlitade därför extern hjälp. Sedan händelsen inträffade har verksamheten rekryterat egna sekreterare och rutinerna för uppföljning är idag välfungerande.

Diarienummer: 2020-KMKRYH000152