Uppföljning av alkoholproblem uteblev

På grund av bristande journalföring, missade en vårdcentral i sydöstra Skåne att följa upp en äldre mans alkoholproblem. Mannen blev senare akut sjuk med allvarliga symtom.

En man i 70-årsåldern kom på årlig kontroll av högt blodtryck på vårdcentralen Ystad i början av 2019. Efter att laboratoriesvaren visade sig vara avvikande, skickades en remiss till medicinklinik, som konstaterade överkonsumtion av alkohol som orsak mannens avvikande prover. Medicinkliniken önskade fortsatt uppföljning och kontroll av patienten, men remissvaret fördes in i journalen utan kommentar och någon uppföljning skedde inte.

Blev akut sjuk

Ett drygt år senare blev patienten akut sjuk med allvarliga symtom från nervsystemet som bedömdes bero på alkoholöverkonsumtion och undernäring. Den uteblivna uppföljningen hade möjliggjort ett kraftigt alkoholintag under ett års tid. Det hade orsakat insjuknande i en allvarlig sjukdomsbild med stor risk för bestående konsekvenser.

Har gått igenom händelsen

Vårdcentralen har vidtagit åtgärder för att minska risken att liknande händelser upprepas. Läkargruppen har gått igenom händelsen och verksamhetschefen har samtalat med berörd läkare och betonat vikten av att vara observant vid signering av inkommande svar och dokumentera åtgärder i journalen.