Undersöks av ambulans, men tas inte med i ambulansen

En person med ryggsmärta undersöks av ambulans, men tas inte med i ambulansen.

Personen hänvisas till taxi till akutmottagningen, där undersökning sker och som visar hjärtinfarkt.

En person med diabetes och kärlsjukdom ringer efter ambulans på grund av smärtor mellan skulderbladen sedan tre dagar. Ambulanspersonalen undersöker personen och bedömer hen opåverkad. Undersökning av andning och cirkulation utfaller normalt. Personen hänvisas att ta taxi till akuten. Inget EKG tas.
Vid undersökning på akutmottagningen visar EKG akut hjärtinfarkt. Hen skickas direkt för åtgärd av förträngningar i hjärtats kranskärl. Händelsen anmäls på grund av risk för allvarlig vårdskada enligt Lex Maria.

Diarienummer 2021-KM001043