Tvillingar avled i magen

En tvillinggraviditet slutade i att de båda barnen dog när mamman vårdades för blödningar på Skånes universitetssjukhus i Lund. Sjukhuset anmäler händelsen enligt lex Maria då det inte kan uteslutas att noggrannare övervakning och aktivare handläggning hade kunnat påverka händelseförloppet.

I mars i år flyttades en kvinna från ett annat sjukhus till BB i Lund då hon var i graviditetsvecka 26 och hade en blödning. Kvinnan låg inlagd i Lund och hade fått vård i drygt en vecka när hon fick en ny blödning och flyttades till förlossningsavdelningen för mer kontinuerlig övervakning.

Eftersom det var långt före fullgången tid hoppades man kunna vänta något med att förlösa.

På förlossningsavdelningen fick kvinnan fler blödningar och det var svårt att följa barnens hjärtljud. Efter ett par timmar konstaterades att båda tvillingarna hade avlidit.

– Jag känner med föräldrarna och beklagar deras förlust. Det är en svår händelse att förlora ett barn och att i det här fallet förlora två är ofattbart tungt, säger Pia Teleman, verksamhetschef för kvinnosjukvården på Skånes universitetssjukhus.

Dödsorsaken har inte kunnat fastställas men det rör sig sannolikt om antingen moderkaksavslossning eller blödning från ett av barnen. Eventuellt hade händelsen gått att undvika genom noggrannare övervakning och aktivare handläggning. Bakomliggande orsaker till händelsen bedöms vara bristande prioritering och rutiner.

Verksamheten vidtar åtgärder avsedda att förbättra kommunikation vid överrapportering och kompetensutnyttjande.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000377