Två sår missades under vårdtiden

En drygt 85-år gammal kvinna vårdades vid Lasarettet i Landskrona pga luftvägsproblem. Under vårdtiden missades att kvinnan hade ett djupt sår på underbenet samt ett skavsår i tumvecket.

Såret på underbenet blev infekterat vilket ledde till att kvinnan behövde ökade vårdinsatser.
Kvinnan flyttades till Skånes universitetssjukhus i Lund för operation och behandling av infektionen. Båda såren läkte efter behandling.
Händelsen bedöms bero på att man inte följde rutiner för hudinspektion i samband med inläggning. Verksamheten vidtar nu åtgärder för att minska risken för att liknande händelser ska inträffa.

Diarienummer 2021-ANMSUS000518