Två operationer fördröjdes

Skånes universitetssjukhus anmäler två fall av fördröjda operationer för patienter inom kvinnosjukvården. Operationerna utfördes den 7-8:e februari 2020. I båda fall orsakades fördröjningarna av hög belastning på narkosresurser och operationspersonal, samt bristande samordning av operationsanmälningarna.

De två händelserna anmäls eftersom det fanns risk för allvarlig vårdskada som exempelvis infektion eller blödning.

Den första händelsen rör en kvinna i 30-årsåldern som skulle opereras med laparoskopi på grund av extrauterin graviditet. Det fanns indikationer på pågående allvarlig blödning i buken. Operationen skulle ha utförts inom två timmar men utfördes först efter 3,5 timmar.

Den andra händelsen rör en kvinna i 40-årsåldern som behövde förlösas med kejsarsnitt inom två timmar på grund av värksvaghet. Operationen fördröjdes och väntetiden blev cirka fyra timmar.

För att minska risken för upprepning stärker verksamheten VO intensiv och perioperativ vård sina rutiner för att tillkalla resursförstärkning och öka operationssalskapacitet vid hög belastning.

Diarienummer: 2020-ANMSUS000863