Två fall av självmord i nära anslutning till vårdtillfällen

Under våren 2019 begick två män i 60-respektive 70-årsåldern, med bland annat Alzheimers sjukdom, självmord i nära anslutning till att de fått vård. De bakomliggande orsakerna till självmorden bedöms vara flera, men Skånes universitetssjukhus väljer att anmäla båda fallen enligt lex Maria.

Verksamheten vidtar flera åtgärder för att minska risken för självmord bland patienter. En utbildning i att bedöma risken för självmord blir obligatorisk för alla läkare och samarbetet med den psykiatriska vården ska förbättras, med erfarenhetsutbyten och utbildning. Man kommer också att utveckla arbetet med att dokumentera patienters aktuella psykiska status i samband med besök.

Diarienummer: 2019-KMSUS001219