Trycksår förvärrades under vårdtiden

I januari 2020 vårdades en man i 55-årsåldern, med neurologisk sjukdom och diabetes, på Skånes universitetssjukhus i Lund. Patienten hade ett trycksår som förvärrades under vårdtiden, vilket uppmärksammades efter att han kommit hem. Detta har resulterat i ett ökat vårdbehov med bland annat gipsning av underben för att underlätta läkningen.

Orsak till händelsen bedöms vara bristande vårdplan och dokumentation för hur trycksår ska handläggas. De rutiner som finns förbättras, och medarbetare informeras, för att minska risken för liknande händelser.

Diarienummer: 2020-KMSUS000421