Tre patienter hade PVK:er kvar vid hemgång

Skånes universitetssjukhus i Malmö lex Maria-anmäler att tre äldre kvinnor i augusti skrevs ut från sjukhuset utan att personal först avlägsnade deras perifera venkatetrar (PVK:er).

Kort efter att kvinnorna kommit hem upptäcktes venkatetrarna och de kunde då tas bort utan några komplikationer, men eftersom kvarglömda PVK:er kan orsaka infektioner och proppar så anmäls händelserna enligt lex Maria då det fanns risk för allvarliga vårdskador.

Orsak till händelserna bedöms vara hög arbetsbelastning samt att det under sommarmånaderna arbetade personal som inte var van vid verksamhetens rutiner. Verksamheten vidtar åtgärder kopplat till detta

Diarienummer: 2021-ANMSUS000820; 2021-ANMSUS000849; 2021-ANMSUS000847