Tre händelser med kvarglömda PVK anmäls

Skånes universitetssjukhus anmäler tre händelser då perifera venkatetrar, PVK, glömdes att ta bort från patienterna i samband med att de skrevs ut från sjukhusen i Malmö och Lund. Samtliga händelser inträffade i september 2021 och i alla tre fall rörde det sig om äldre patienter – en man och två kvinnor.

PVK:erna togs senare bort, i ett av fallen av patienten själv och i de andra med hjälp av annan vårdpersonal. Inget av fallen ledde till allvarliga besvär för patienterna. Men en kvarglömd PVK kan ge allvarliga komplikationer som infektion och blodpropp och händelserna anmäls därför enligt lex Maria. Orsak till händelserna bedöms vara hög arbetsbelastning samt att gällande rutin inte följdes. För att minska risken för liknande händelser kommer verksamheten att på olika sätt påminna personal om vilka rutiner som gäller. 

2021-ANMSUS001084

2021-ANMSUS001085

2021-ANMSUS001086